E-ügyintézés

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A Klebelsberg Központ 2019. március 01-jével valamennyi köznevelési intézmény és tanulói gondviselői részére megnyitotta az e-ügyintézés lehetőségét megvalósító felületet.

Az e-Ügyintézés megvalósulásával elegendő a megfelelő kérvények, nyilatkozatok, igazolások elektronikus benyújtása a KRÉTA rendszeren keresztül. Az elektronikus megvalósítás során megtörténhet a hiánypótlás kezelése, a határozathozatal és a fellebbezési eljárás folyamatának dokumentumkezelése.

A felület eléréséhez lépjen be a KRÉTA napló felületre a http://nyh-ridens.e-kreta.hu címen az intézménytől kapott azonosító és jelszó felhasználásával.

Ezt követően válassza az e-Ügyintézés lehetőségét:

kreta1

A bejelentkezést követően az alábbi folyamatok használatára válik lehetőség:

 1. Kiiratkozás a köznevelésből;
 2. Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból;
 3. Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése;
 4. Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése;
 5. Vendégtanulói jogviszony bejelentése;
 6. Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása;
 7. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselő kérelem benyújtása;
 8. Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása;
 9. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői igazolás benyújtása;
 10. Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása;
 11. Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése;
 12. Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.
kreta2

Az elektronikus ügyintézés elindításáról és nyomon követéséről bővebb tájékoztatást a felhasználói kézikönyvben itt olvashat.