Rehabilitáció

 

Habilitáció, rehabilitáció

     1. Elveink

 • Követendő elveink, az integráció segítése, az önálló életvitel lehetőségének kialakítása. Mindezt speciális eszközökkel, akadálymentesített környezetben valósítjuk meg.
 • Következetes, alapvető egységes követelmények állításával
  kívánjuk elérni, úgy, hogy az eszközök, a módszerek, és az ingergazdag
  környezet biztosítja a változatosságot, vonzó célt és perspektívát nyújtva
  a rehabilitáció napi rendjében.
 • A habilitációs, rehabilitációs tevékenység egy szakmaközi együttműködésben kialakított és szervezet nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg. Iskolánkban a rehabilitációs folyamat erőteljesen segíti a szakma elsajátítását, a foglalkoztatás-előkészítést, a fent ismertetett tartalmi célok mentén.

    2. Tanulóink

 

rehabilitacio
 • Iskolánk tanulói sajátos nevelési igényű tanulók.
 • 47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
 • A sérülés típusának a köznevelési törvényben meghatározott kötelező óraszám adott %-ában történnek a csoportos, és szükség szerint az egyéni fejlesztő foglalkozások.
 • A rehabilitációs órákon való részvétel kötelező.
 • A habilitációs/rehabilitációs foglalkozás az SNI tanuló számára kötelező tanórai foglalkozásnak minősül.

3. Rehabilitációt végző munkatársaink

Intézményünk a köznevelési törvény által meghatározott feladatok ellátásra teljesen felkészült, képzett szakemberek irányításával dolgozik.

 • Gyógypedagógusok


tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos


értelmileg akadályozottak szakos


pszichopedagógus


szurdopedagógus (hallássérültek, siketek és nagyothallók pedagógusa)


oligrofénpedagógus (értelmi- és tanuásban akadályozottak pedagógusa)


elemi rehabilitációt végző szakemberek


olvasás- és írásnehézségek preventív és fejlesztő
pedagógiája szakvizsgázott gyógypedagógus

 • Gyógytornászok
 • Gyógytestnevelő
 • Iskolapszichológus
 • Szociális
  munkás
 • Egészségügyi
  dolgozók
 • Egyéb
  terapeuta

    4. Foglalkozásaink

      A pedagógiai célú, konkrét rehabilitációs fejlesztő foglalkozásokon kívül egészségügyi

      rehabilitációban (két gyógytornásszal), különböző terápiákon, illetve szociális és

      foglalkoztatási rehabilitációban is részt vesznek tanulóink.

    Területeink

 • Állatasszisztált
  terápia
  (kutyaterápia)
kutyaterapia


 • Gyógypedagógiai
  asszisztencia
 • Gyógytorna

 

gyogytornaegy gyogytornaketto


 • Gyógypedagógiai
  fejlesztés
logopedia


 • Pszichoterápia
 • Szociális
  gondoskodás, ifjúságvédelem
 • Szurdopedagógia
 • Tanulási
  képesség fejlesztése
 • Zeneterápia