Tiffany műhely

A „Jó gyakorlat” megnevezése:              Tehetséggondozás az SNI tanulók körében – Tiffany műhely

Az alkalmazási terület:

  • pedagógiai
  • módszertani

Tartalmi leírás:

A  jó gyakorlat céljai:

– a tehetséges tanulók felkutatása

– a tehetség kibontakoztatása, gondozása

– kreativitás fejlesztése

– önmegvalósítás

– bemutatkozási lehetőség

A tehetséggondozáson kívül számos kompetenciaterület fejlesztése is célként jelenik meg:

– Szociális, életviteli és környezeti kompetencia

– Életpálya-építési kompetencia

– Intellektuális kompetenciák (információhasználat, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, kreativitás)

– Módszertani kompetenciák (hatékony munkamódszerek alkalmazása, információs és kommunikációs technológiák)

– Személyi és szociális kompetenciák (identitás, együttműködés másokkal)

– Kommunikációs kompetencia

– Együttműködési kompetencia

– Problémamegoldó kompetencia

Tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása, eszközrendszere:

Műhelymunka során, gyermekközpontú pedagógiai eljárásokkal egyéni tapasztalatok, ötletek, gondolatok, kreatív elképzelések útján történik a megvalósulása. A képességek, készségekés kompetenciák fejlesztése gyakorlatba ágyazottan, indirekt formában valósul meg. Az önkifejezés, az önmegvalósítás, a gondolatok, ötletek szabad áramlása maga a motiváció. A tehetség fejődésének mutatója, az elkészült pályamű. A mérési folyamatok leírását segíti a műhelymunkán résztvevő tanulók által kitöltött, eredményösszegző kérdőív.

A tehetséggondozó műhely munkafolyamata során alkalmazott módszerek, munkaformák megvalósulása:

MÓDSZEREK

• Projekt módszer

• Kooperatív technika

MUNKAFORMÁK

• Egyéni

• Páros (heterogén, homogén párok)

• Csoportos

A kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazása:

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSE

• Személyiségfejlesztés

• Fejlődésképesség, önfejlesztés: erősségek feltérképezése, fejlesztése, gyenge oldal kiegyenlítése általános tanuló képesség fejlődése

• Hatékony tanulási módszerek kialakulása

• Kitartás: a munkatevékenység által igényelt energia befektetés hosszú távú fenntartása

• Monotónia tűrés: ismétlődő feladatok figyelemmel, kitartással és a kívánt minőségben való elvégzése.

• Önállóság: kihozni magunkból a legjobb teljesítményt

• Készségek, képesség fejlődése

TÁRSAS KOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSE

• Kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó készség

• Segítőkészség a feladatok végzése során

• Motiválhatóság, motivációs szint emelése

• Kommunikációs rugalmasság

• Kreativitás

• Ötletgazdagság

A gyermekek, szülők egyenlő hozzáférése a minőségi neveléshez, oktatáshoz – sikeres együttnevelés:

A jó gyakorlat az integrációt segíti elő. Szemléletváltozást eredményez a többségi társadalomban, a fogyatékkal élők és a szülők esetében is. Az elfogadást, elfogadtatást támogatja. Alátámasztja az egyenlő hozzáférés jogát a tehetséggondozás területén is.

 Hatások, eredmények:

A jó gyakorlat, a tehetséggondozó műhelyek alkalmazása a nevelés-oktatás számtalan területén mérhető eredményekkel bír. a tanulók kompetenciájának a fejlődése, sikeresség a nevelési-oktatási folyamat is megkönnyíti. Az eredményesség több műveltségi területen is megjelenik. A motiváció erősítésének kiváló módszere. Ezek az eredmények mind a többségi, integráltan oktató, mind a speciális oktatási intézmények esetében mérhetőek.

Kinek ajánljuk:

Integrált és szegregált általános és középiskolák, kollégiumok számára egyaránt ajánljuk jó gyakorlatunkat.

Eredményesség:

A tehetséggondozó műhely munkafolyamatának eredményösszegzése, a mérési folyamatok leírása:

A tanulók megfigyelésével , elégedettség méréssel , kérdőívvel mérhető az eredmény.

Humán-erőforrás igény:

Szakmai tudást igénylő feladat. Olyan szakember aki ismeri a gyerekek képességeit (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógus) és elsajátította a tiffany technikát.

Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:

A tiffany műhely kialakításához szükséges a terem/tanterem, ami legalább egyszerre 10-12 fő befogadására alkalmas (olyan tanterem ahol van vízvételi lehetőség). A teremben szükségesek asztalok, székek, tároló szekrény vagy polc és elegendő hely a műhelymunkához. Célszerű számítógép, digitális fényképező használata (sablonok tervezése, dokumentálás, fotók tárolása, stb)

A tiffany technika elsajátításához sokféle eszköz használata szükséges. Az eszközök nagy része teljesen ismeretlen volt a diákok számára, hamar magtanultak bánni velük.

• Ecset- (üvegfestéshez, forrasztó víz forrasztó olaj, patinázó folyadék felviteléhez)

• Ceruza, rajzlap, vonalzó körző, színesek- ( sablon tervezéshez)

• Alkoholos filc ( üvegre rajzoláshoz)

• Olló (speciális olló sablon vágáshoz)

• Üvegvágó- ( üveg vágáshoz)

• Törő fogó kalapács ( Üveg pattintáshoz)

• Több méretű csiszolófej

• Csiszológép (üveg lecsiszolásához)

• Fólia behúzó (rézfólia felviteléhez az üvegre)

• Rézfólia

• Forrasztó páka (üvegdarabok összeforrasztásához)

• Forrasztó ón

• Forrasztó víz, forrasztó olaj

• Speciális több színű üveg